Cennik kursów 2018/2019

 

Zajęcia w Centrum Nauki Języka Obcego ul. J. Iwaszkiewicza 1

 

 

 

 

 

Oferty dla firm przygotowujemy indywidualnie

W cenę kursu wliczone są:
Test i rozmowa poziomująca
Teczka ucznia: karta ucznia (dotyczy dzieci i młodzieży), harmonogram zajęć
Karta postępów w nauce (dotyczy dzieci i młodzieży)
System wewnętrznego logowania się na stronę www.ls-szkola.pl z dostępem do e-dziennika dzięki któremu zyskacie Państwo w dowolnym czasie możliwość  informacji o kursach, obecnościach, postępach w nauce i dodatkowych materiałach
Certyfikat ukończenia kursu
Dostęp do autorskich materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych ( oprócz podręcznika płatnego oddzielnie)

Dodatkowo każdy kursant otrzymuje:
Możliwość zakupu podręczników za naszym pośrednictwem z 15% rabatem
Torbę z logo szkoły LS i zakładkę z kalendarzem

 

Rabaty: 
– 5% dla drugiej i każdej następnej osoby z rodziny
– 5% za drugi język
Przyznaną kwotę zniżki za cały kurs rozliczamy pomniejszając o nią ostatnią ratę .

– Rabat przysługuje osobom, które biorą udział w zajęciach od początku do końca trwania kursu.

– Terminowe płatności daja podstawę przyznania zniżki w kolejnych latach nauki.

 

Warunki płatności:

→ Opłaty miesięczne prosimy regulować najpóźniej do dnia 7 każdego miesiąca roku szkolnego ( wyjątek rata za IX do 20 dnia miesiąca)

→ Opłaty za kurs należy dokonywać  przelewem na rachunek bankowy nr 97 1090 2398 0000 0001 3299 2111 BZWBK,
 w tytule prosimy o podanie imienia i nazwiska kursanta oraz miesiąca kursu za który uiszczana jest opłata.

→ Umowa z kursantem jest podpisywana na cały rok szkolny, tj. 10 miesięcy. Cena za kurs podana jest w równych ratach miesięcznych  i stanowi  opłatę za określoną ilość zajęć. Kwota miesięczna wyliczona została poprzez pomnożenie ilości wszystkich zajęć w całym roku szkolnym ( bez dni wolnych od zajęć: święta, ferie, oraz pozostałe dni wolne od zajęć które zamieszczamy w naszym kalendarzu ) przez wysokość stawki za lekcję, a następnie podzielenie tej kwoty przez ilość miesięcy w roku szkolnym.  Zatem wysokość raty miesięcznej jest stała bez względu na ilość faktycznie wypadających w danym miesiącu zajęć. System ten upraszcza procedurę pobierania płatności przez szkołę oraz uiszczania opłat jej kursantom poprzez możliwość zlecenia stałych przelewów i kontrolowania miesięcznych wydatków.

Nieobecność kursanta ( dotyczy grup i par ) na zajęciach nie stanowi podstawy zmniejszenia raty lub zwolnienia z opłaty miesięcznej. W sytuacji dużej liczby opuszczonych zajęć min.4 i więcej, lub kiedy dyrektor metodyczny stwierdzi taką konieczność, szkoła organizuje lekcję wyrównawczą w celu uzupełnienia materiału.
W wyjątkowych przypadkach ( hospitalizacja, leczenie szpitalne), uzasadnionych szczególnymi okolicznościami możliwe jest, po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, zwolnienie kursanta z opłaty miesięcznej lub zmniejszenia raty za kurs.

→  W przypadku osób zapisujących się na kurs w trakcie trwania roku szkolnego cena kursu ustalana jest na podstawie ilości godzin zaplanowanych do końca kursu.